BO-VEL Stiftet 26 juli 1968

Grundejerforeningen BO-VEL
 

Home
Vedtægter
Vejfest
Generalforsamling
Aktiviteter
Kontingent
Nyheder
Bestyrelsen
Medlemmer
Formål


Velkommen til Grundejerforeningen bo-vel's hjemmeside

Her kan du finde de nødvendige oplysninger om grundejerforeningens gøremål

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

 

BO-VEL

 

Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19.00 i Byhuset

 

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det nye år

4. Indkommende forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, på valg er:

                                  Pierre Schwartz - bestyrelsesmedlem

                      Henrik Mellerup– bestyrelsesmedlem

                      John Winther Christensen – bestyrelsessuppleant

            Jens Andersen – bestyrelsessuppleant (genopstiller ikke)

7. Valg af revisor og revisor suppleant

            Jens Halberg Rasmussen – Revisor

            Michael Skaarup Mortensen - Supplant

8. Evt.

Nye indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag 26. april 2018.

Vedlagt er det reviderede regnskab 2017, samt budgetforslag 2018

 

 

OBS! Efter generalforsamlingen vil der være et traktement.

Til spisning er tilmelding nødvendig, tilmeld jer på

email annette@bo-vel.dk

 

 

På bestyrelsens vegne

Pierre Schwartz

 

Omdelt dato 17. april 2018