BO-VEL Stiftet 26 juli 1968

Grundejerforeningen BO-VEL
 

Home
Vedtægter
Vejfest
Generalforsamling
Aktiviteter
Kontingent
Nyheder
Bestyrelsen
Medlemmer
Formål


Velkommen til Grundejerforeningen bo-vel's hjemmeside

Her kan du finde de nødvendige oplysninger om grundejerforeningens gøremål


Generalforsamling 2020

Bo-vel’s bestyrelsen har gennem de seneste Covid19 periode været sat på standby og generalforsamlingen, vejfest og andre fælles arrangement er endnu ikke blevet afviklet, men blev udsat til bedre tider. Nu ser det imidlertid ud til, at de nuværende regler komme til at vare længere end vi havde forventet.

Bestyrelsen har derfor truffet flg. beslutning:

I Bo-vel vil vi tidligst kunne afvikle den udsatte generalforsamling i år 2021. Det giver så bare ingen mening at afholde to generalforsamlinger med kort mellemrum i starten af 2021.

I dette lys har vi besluttet helt at aflyse generalforsamlingen for 2020, og forventer at kunne afholde generalforsamling i 2021 jvf. vedtægterne.

 

Kontingent 2020:

Da vores forening har faste udgifter til vedligehold har vi besluttet at kontingent for år 2020 vil blive 700.- kr som tidligere år.

Kontingent skal indbetales til Danske Bank reg.nr. 9570 konto 6292666 senest 5. november 2020

 

På Bestyrelsens vegne

Pierre Schwartz